adnan menderes neden idam edildi

Adnan Menderes Toprak Kanunu Tasarısı’ nı  şiddetle reddettigi ve bu tutumları parti disiplinine aykırı gördügü gerekçesiyle Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte CHP’ den ihraç edildi. Ardından da . Celal Bayar önce milletvekilliğinden, sonra CHP’ den istifa etti. Celal Bayar’ ın Demokrat parti’ yi kurmasıyla Menderes partinin ikinci adamı haline geldi. 1950’ de yolların % 53’ünü alan DP ‘ ye 10 yıl boyunca Adnan Mendeser başbakanlık yaptı. Bu dönem boyunca sanayileşme ve şehirleşme konusunda önemli adımlar atıldı, iç ve dış siyaset güçlendi. Hızlı moderleşme ve sanayileşme başladı. Kore savaşı’ na katılma kararı ve bunu sonucunda NATO ‘ ya giriş de bu döneme denk gelir.

27 MAYIS’ a yaklaşırken :

Hazırlanan hükümet programına ve bazı icraatlarına muhalefet edenler “61’ler grubun”u oluşturdular. Ayrıca bunlar, yolsuzlukları yapan bakanların hakkında  meclis araştırması yapılmasını istiyorlardı.

Devlet memurları statüsüne, milletvekili ve bakanların kabul edilmemesi ve suçlamaların gazetelerce delillerinin sunulmaması kanununa muhalefet edilmişti. Bunlarda “19’lar grubunu” oluşturuyordu..

DP’ nin destekçisi Türk Milliyetçiler Derneği  kapatıldı.

 

Halk evlerinin kapatıldı.

 

Sosyalist partisinin kapatıldı.

 

Millet Partisinin kapatıldı.

 

Profesörlerin partilerde fiili görev almasını engelleyen kanun çıkarıldı.

 

CHP mallarını haczedip, hazineye devreden kanun çıkarıldı.

 

Menderes hükümeti muhaliflerini artıran ve mevcut muhaliflerin tepkilerini daha da arttıran olaylardır.

 

1955 yılında iktisadi kriz hızlı kalkınma hareketinin sonucu başladı. Dış borç yükünün ve enflasyonun ağırlığı birçok şehirde hissedilir oranda artması.sonucu hem DP içinde hem de halk içinde güvensizlik arttı.

 

 Menderesin arzu ve isteklerini, yakın mesai arkadaşlarına ve DP milletvekillerine kolayca kabul ettirip istediği kararların TBMM’de alınmasını sağlıyor ve bu durumda aydınlar arasında Menderes “şahsi” yönetim kurmakla suçlanıyordu.

 

6- 7 Eylül olaylarının patlak vermesiyle, İstanbul’da sıkıyönetim ilanı ve bunla birlikte, Menderesin bazı yakın arkadaşları ve eski bakanları tarafından Hürriyet partisinin kurulması , Demokrat parti grubunun Menderes dışında hükümeti istifaya zorlamasın ,toplantı ve yürüyüşleri kısıtlayan yeni bir kanun çıkarılması, bütün muhalif partilerin güçbirliği şeklinde birleşmesi ve partilerin aday gösterme imkanlarını daraltan ve aday listelerinde değişiklik yapılmasını önleyen yeni bir kanun çıkarılması gergin havayı dindirdi  ve DP ertesi seçimi de kazandı. Fakat bu gerginligi dindirmedi ve aksine meclis içindeki kavgalar meclis dışına da taştı.

27 Mayıs  Başlıyor…

1957 seçimlerinden sonra şiddetlenen ve mücadeleleri meclis dışına taşan CHP- DP çekişmesi gittikçe arttı. CHP, DP iktidarına karşı sertleşen bir mücadeleye girişti, iktidar ise bu mücadeleyi TBMM dışına taşan şiddet tedbirleriyle karşıladı. CHP lideri İnönü’nün 1959 mayısında çıktığı yurt gezisinde yaralanması olayları başlattı.

 

Üç gün sonra İstanbul’a gelirken Topkapı’da benzer bir gösteriyle karşılandı ve muhtemel bir suikasta uğramaktan askeri birliklerin müdahalesi sayesinde kurtuldu.

 

Gazeteler, konan yayın yasakları yüzünden olaylardan bahsedemiyor, muhalefet yapan gazete ve dergiler kapatılıyor, gazeteciler hapse atılıyordu.

 

İktisadi güçlüklerin artması ve bunla birlikte dış kredi alamama sonucu ortaya çıkan kriz insanların Adnan Menderes’ e olan güvenini azaltıyorsu. Halk üzerinde de oluşan bu karşı etki 27 Mayıs’ ı daha da yaklaştırıyordu.

 

1960’ da artan siyasi sürtüşmeler. 7 Nisanda DP ‘nin  bildirisiyle daha da gerildi. Bildiride, CHP'nin ülkedeki bütün yıkıcı grupları çevresinde topladığı, halkı orduyu iktidara karşı ayaklanmaya kışkırttığı öne sürüldü.ve soruşturma için bir önerge verildi.  Yasaya göre oluşturulan Tahkikat Komisyonu üç ay boyunca muhalefetin ve basının eylemlerini soruşturdu. Üniversite profesörleri, komisyon görevine başlar başlamaz, bu kanunla anayasanın açıkça ihlal edildiğini bildirdiler. 26 Nisanda İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve 28 Nisanda da öğrenciler merkez binada bir toplantı düzenlediler ve güvenlik güçlerinin toplantıya müdahale etmesiyle çıkan olaylarda 1 ögrenci hayatını kaybetti.

 

Olaylar nedeniyle Ankara ve İstanbul'da sıkıyönetim ilan edildi ve gece sokağa çıkma yasağı kondu, ancak öğrencilerin gösterileri durmadı.

 

DP yönetimi, 5 Mayıs günü saat 5'te , Ankara'da Kızılay Meydanı'nda bir gösteri düzenlemeye karar verdi. Buna göre iktidar partisine mensup gençler, Kızılay Meydanı'nda , Meclisten çıkıp Çankaya 'ya gidecek olan Celal Bayar ve Adnan Menderes'i alkışlayıp destekleyeceklerdi. Ama iktidara karşı olan gençler de plandan haberdar oldular ve 555K (5'inci ayın 5'inci günü saat 5'te Kızılay Meydanı'nda) parolasını geniş bir öğrenci kitlesine duyurdular. 5 Mayıs günü iktidara karşı olan gençler, Kızılay'a akın ederken, iktidarı destekleme amacıyla Kızılay'a gelen DP yanlısı gençler azınlıkta kaldı. Saat 6 civarında meydana gelen Bayar ve Menderes burada çok büyük protestolarla karşılaştı.

Ankara'daki 5 Mayıs gösterilerinden iki gün önce de Kara Kuvvetleri Komutanı, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e bir mektup göndermiş ve ülkenin içinde bulunduğu bunalımdan çıkış için bazı önerilerde bulunmuştu. 21 Mayısta bu kez Ankara'daki Harp Okulu öğrencileri iktidarı protesto için bir gösteri yürüyüşü düzenlediler.

VE SON: 27 Mayıs ihtilali:

27 Mayıs sabahı, Silahlı Kuvvetler adına radyodan yayınlanan bildiride,

 

"Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgalarına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almıştır."

 

Menderes’in yargılanma süreci (Yassıada duruşmaları)

 

28 Eylül 1960 günü mahkeme kararıyla DP kapatıldı, 14 Ekim 1960’t Yassıada’da  özel olarak kurulan Salim Başol başkanlığındaki Yüksek Adalet Divanı tarafından, Menderes ve öteki DP yöneticilerinin yargılanma süreci başladı.

 

Sanıklar, Tabii hâkim ilkesi’ ne aykırı özel mahkemede yargılanıyordu. Adnan Menderes ve diger DP’lileri mahkum etmek için Ceza Kanunu değiştirilmiş ve hukuk çiğnenerek geçmişe yürütülmüş, savunma hakkı ihlal edilmiş, doktrin ve içtihada aykırı istisnai karar verilmişti.
Divan Başkanı Başol’un sanıkların konuşmalarına ve savunmalarına karşı tavrı giderek sertleşiyordu. Savunmalar için tanık ve belge göstermeleri sürekli olarak reddediliyor, bunun yanı sıra konuşurken sözleri kesiliyor, savunmalarının bağlantısı kopuyordu.

 

Menderes’in idamının gerekçeleri:

Adnan Menderes'in ilk yargılandığı dava,  Ayhan Aydan'dan olduğu iddia edilen çocuğunu öldürttüğü hakkındaki Bebek Davası oldu. Daha sonra Menderes, 6 -7 Eylül Olayları Davası, Örtülü Ödenek Davası ve Anayasayı İhlal Davasının da  açıldığı toplam altı davadan yargılandı.

16 ay boyunca Yassıada'da kalan Adnan Menderes, hakkında açılan 6 davadan birinde beraat ederken, diğerlerinden mahkum edildi. Yüksek Adalet Divanı Menderes'in de bulunduğu 15 kişiyi idama mahkum etti. Menderes'in cezası  kararın açıklanmasından bir gün önce intihar girişiminde bulunduğu için tedavisi tamamlandıktan sonra 17 Eylül'de infaz edildi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !